Prawo umów

Ikona

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji różnego rodzaju kontraktów pozwala nam z powodzeniem wykonywać zadania polegające zarówno na sporządzaniu umów przeznaczonych dla specyficznych projektów biznesowych, jak i na weryfikacji i ocenie projektów umów przedłożonych naszym Klientom przez ich kontrahentów.

W ramach naszych usług sporządzamy także dokumentację prawną, która może funkcjonować w Państwa firmie jako standardowa dokumentacja zakupowa (np. regulamin przeprowadzania przetargów lub aukcji internetowych, standard zamówienia handlowego, standard zlecenia etc.) lub sprzedażowa (np. ogólne warunki świadczenia usług lub sprzedaży, standardowa/ramowa umowa sprzedaży towarów lub usług, dokument gwarancji dostawcy lub sprzedawcy etc).

Przez wiele lat współuczestniczyliśmy także w rozwoju takich form działalności gospodarczej jak leasing czy franchising. Jesteśmy świadomi, że przygotowywanie lub weryfikacja projektów umów dotyczących tych stosunków prawnych to nie tylko określenie praw i obowiązków stron umowy, ale przede wszystkim bliska współpraca z klientem zmierzająca do odzwierciedlenia w treści umowy jego intencji, zasad oraz filozofii prowadzenia działalności gospodarczej. Tego rodzaju umowy są najczęściej „obudowane” innymi umowami towarzyszącymi, w tym umową ubezpieczenia czy umową licencji własności intelektualnej, a analiza wzajemnych powiazań pomiędzy takimi umowami wymaga dużej wiedzy i doświadczenia zawodowego.