Prawo spółek handlowych

Ikona

Nasze doświadczenie w zakresie prawa spółek handlowych nabyliśmy przy realizacji poważnych projektów restrukturyzacyjnych grup kapitałowych realizowanych w ramach restrukturyzacji podatkowych i biznesowych oraz przy prowadzeniu negocjacji i sporów dotyczących spraw korporacyjnych.

W ramach takich projektów prowadziliśmy (1) procesy połączeniowe spółek, w tym połączenia międzynarodowe, (2) procesy przekształcenia spółek, w tym przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe, (3) podziały spółek, w tym podziały spółek przez wydzielenie oraz (4) procesy likwidacyjne spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. We wszystkich tych obszarach możemy zaoferować Państwu profesjonalną obsługę prawną.

Nasza pomoc prawna może również dotyczyć wsparcia prawnego Zarządów, Rad Nadzorczych i innych organów spółek kapitałowych, a także - organizacji i przeprowadzania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy; także w sytuacji, kiedy w spółce istnieje wielu wspólników lub akcjonariuszy o sprzecznych interesach.

Usługi naszej kancelarii mogą dotyczyć również wszelkich spraw związanych (1) ze zmianami umów i statutów spółek, (2) z dopłatami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, (3) wypłatą dywidend i zaliczek na poczet dywidendy, (4) podwyższaniem i obniżaniem kapitałów zakładowych spółek kapitałowych, (5) przymusowym wykupem akcji, a także (6) umarzaniem udziałów bądź akcji w takich spółkach. Zapewniamy również pełną obsługę w zakresie postępowań w sądach rejestrowych, w tym w szczególności – postępowań mających na celu dokonywanie wpisów w krajowym rejestrze sądowym.