Prawo pracy

Ikona

Oferowana przez nas pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje zarówno prowadzenie spraw dotyczących poszczególnych pracowników, jaki i szeroko rozumiane doradztwo prawne w zakresie kształtowania podstaw prawnych funkcjonowania Państwa firmy.

W ramach takiego doradztwa przygotowujemy, odpowiednie do Państwa potrzeb i specyfiki działania Państwa firmy, dokumenty stanowiące wewnętrznie źródła prawa w zakładzie pracy (w tym regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania) oraz wzory umów o pracę lub innych dokumentów związanych ze świadczeniem pracy (w tym kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy korzystania z samochodów służbowych).

Nasze doświadczenie pozwala nam również na reprezentowanie Państwa w sporach sądowych, mediacjach i postępowaniach arbitrażowych z pracownikami lub byłymi pracownikami.

Podejmujemy się także prowadzenia nadzwyczajnych projektów z zakresu prawa pracy, takich jak negocjowanie z zakładowymi organizacjami związkowymi warunków zakładowych układów zbiorowych pracy, prowadzenie sporów zbiorowych czy przeprowadzenie procesu zwolnień grupowych.

W codziennej pracy ściśle współpracujemy z kierownikami i dyrektorami działów HR naszych Klientów, tak aby ostateczny efekt naszej pracy zapewniał realizację Państwa celów dotyczących zarządzania personelem i spełniał wszelkie wymogi prawne.