Ochrona danych osobowych

Ikona

W zakresieprawa ochrony danych osobowych oferujemy Państwu pomoc w (1) kompleksowym ukształtowaniu zasad przetwarzania danych osobowych w Państwa firmie zgodnie z RODO oraz (2) reagowaniu na konkretne sytuacje związane ochroną danych osobowych.

W ramach naszych usług świadczymy pomoc prawną w związku z przygotowaniem dokumentów prawnych regulujących procedury przetwarzania danych osobowych, przygotowaniem umów oraz klauzul umownych dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulujących zobowiązanie do zachowania poufności danych osobowych tak, aby spełniały one wymagania RODO.

Doradzamy klientom także w związku z prowadzonymi u nich kontrolami UODO oraz żądaniami osób, których przetwarzane dane osobowe dotyczą.

Kwestie ochrony danych osobowych są bardzo istotne przede wszystkim dla takich branż jak branża medyczna, finansowa czy też informatyczna, niemniej jednak pewne aspekty pojawiają się w każdej firmie (np. w związku z przetwarzaniem danych osobowych zatrudnionych pracowników).