Nieruchomości

Ikona

Świadczymy usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych związanych z obrotem i korzystaniem z nieruchomości, a także z ustanawianiem i znoszeniem zabezpieczeń na nieruchomościach. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dotyczącej rozporządzania prawami do nieruchomości, w tym wnoszenia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółek kapitałowych.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości. Wyniki takiego badania przedstawiamy w formie zwięzłego raportu wskazującego na (1) ryzyka związane z nabyciem nieruchomości, (2) ograniczenia w dysponowaniu, użytkowaniu lub zagospodarowaniu nieruchomości oraz (3) inne kwestie prawne istotne dla przyszłego nabywcy lub korzystającego z nieruchomości.

Świadczymy także usługi prawne przy sporządzaniu i negocjowaniu umów najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów dotyczących korzystania z nieruchomości, w tym - długookresowych umów dotyczących nieruchomości zabudowanych budynkami przemysłowymi lub handlowo-usługowymi (centra handlowe).

Oferujemy również szeroko pojętą pomoc i obsługę prawną dla deweloperów mieszkaniowych oraz hotelowych. W razie potrzeby reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych dotyczących nieruchomości.

Przy świadczeniu naszych usług uwzględniamy aktualną praktykę zarówno uczestników obrotu nieruchomościami jaki sądów wieczysto – księgowych. Współpracujemy również z doświadczoną kancelarią notarialną tak, aby zapewnić Państwu pomoc również tam, gdzie przepisy prawa wymagają zachowania formy szczególnej – formy aktu notarialnego.