Fuzje i przejęcia

Ikona

Nasze doświadczenie oraz wiedza nabyta przy realizowaniu projektów z zakresu przejęć predysponuje nas do prowadzenie takich projektów w sposób kompleksowy, przy wykorzystaniu aktualnej praktyki rynkowej. Jesteśmy gotowi doradzać zarówno w zakresie konkretnych rozwiązań prawnych, jak i struktury całej transakcji.

Sugerujemy, aby każdy projekt dotyczący przejęcia rozpoczynał się od przeprowadzenia badania przejmowanego podmiotu (legal, tax and financial due dilligence). Na podstawie wniosków sformułowanych w raporcie z ww. badania, opracowujemy plan działania zawierający poszczególne kroki zmierzające do przejęcia spółki (termsheet) oraz sugerujemy najbardziej efektywną i dostostosowana do Państwa potrzeb formę przejęcia.

Oferujemy naszą pomoc na każdym etapie ww. procesu przejęcia włączając w to negocjowanie stosownych umów i ich implementację, a także uzyskiwanie wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych i administracyjnych. Projekt uznajemy za zakończony nie tyle w momencie przejęcia przez nabywcę kontroli nad nabywanym podmiotem gospodarczym, ale w chwili dokonania wewnętrznej restrukturyzacji takiego nabytego podmiotu, odpowiednio do potrzeb, struktury, planów i zamierzeń nabywcy.