Karol Brucko-Stępkowski

Doświadczenie zawodowe Karola Brucko-Stępkowskiego obejmuje ponad pięcioletnią pracę w kancelariach prawnych Domański Zakrzewski Palinka oraz PwC, które należą do największych i najbardziej prestiżowych w Polsce. Karol posiada szeroką praktykę w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wszystkich aspektach prawnych dotyczących ich biznesu. Karol doradzał zarówno w bieżących sprawach dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klientów, w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych, prawa kontraktów handlowych i prawa pracy, jak i w skomplikowanych i długotrwałych projektach polegających na restrukturyzacji ich działalności, na które składały się także połączenia, podziały oraz przekształcenia.

Karol pracował także przy licznych projektach mających na celu nabycie lub zbycie przez Klientów spółek lub całych biznesów obejmujących takie spółki (grup spółek, spółek wraz z przedsiębiorstwami). W ramach takich projektów przeprowadzał m.in. szczegółowe badania due diligence, a następnie sporządzał stosowne umowy, z jednej strony – najbardziej odpowiadające interesom Klientów, a z drugiej strony – zabezpieczające Klientów przed ryzykami zidentyfikowanymi w trakcie ww. badań. Od 2012 roku Karol posiada uprawnienia radcy prawnego.