Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki

Określenie wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. jest jednym z elementów koniecznych umowy spółki. W trakcie jej trwania do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. może już jednak dojść zarówno poprzez zmianę umowy spółki, lub bez takiej zmiany.

Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki w praktyce nazywane jest „uproszczonym podwyższeniem kapitału zakładowego”. Jest ono możliwe, jeżeli umowa spółki określa maksymalną wysokość takiego podwyższenia kapitału zakładowego oraz termin, do którego może ono nastąpić. Taka regulacja zawarta w umowie spółki jest przejawem zgody wspólników na to, aby można było zwiększać środki finansowe potrzebne spółce w sposób elastyczny.

Zakładając spółkę z o.o., lub dokonując zmian umowy spółki z o.o. w czasie jej trwania, warto zastanowić się nad wprowadzeniem do niej właściwych postanowień regulujących to zagadnienie.