Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem odwrotnym w stosunku do podwyższenia kapitału zakładowego, będącego jednym ze sposobów finansowania jej działalności.

W praktyce obrotu gospodarczego obniżenie kapitału zakładowego jest często sposobem na odzyskanie zainwestowanego przez wspólników kapitału lub sposobem na wyjście ze spółki jednego lub kilku dotychczasowych wspólników. Ponieważ jednak obniżenie kapitału zakładowego powoduje zmniejszenie kapitalizacji spółki i de facto prowadzi do wypłacenia przez spółkę środków finansowych dotychczas znajdujących się w jej dyspozycji, przepisy kodeksu spółek handlowych nakładają szereg obowiązków dotyczących tego procesu.

Wspólnicy najczęściej decydują się na dokonanie obniżenia kapitału zakładowego spółki, gdy uznają, że wypracowany przez spółkę majątek jest wystarczająco duży do dalszego prowadzenia przez nią operacji gospodarczych, a jego pomniejszenie o część kapitałów własnych pozwoli wspólnikom odmrozić zainwestowane środki pieniężne.