Dopłaty do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W polskim porządku prawnym istnieją dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Co do zasady spółki kapitałowe działają w oparciu o kapitał wpłacony przez jej wspólników (lub jedynego wspólnika) przy ich zawiązaniu oraz majątek nabyty w czasie ich działalności. W toku działalności spółki kapitałowej może pojawić się potrzeba zagwarantowania dodatkowego kapitału przez jej wspólników (lub jedynego wspólnika). Zwykle najbardziej powszechnymi sposobami pozwalającymi wspólnikom osiągnąć ten cel są: podwyższenie kapitału zakładowego spółki i wniesienie do niej dodatkowego kapitału jako wkładu pieniężnego lub oddanie spółce dodatkowego kapitału do jej dyspozycji poprzez udzielenie jej pożyczki.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje także możliwość wniesienia do niej dopłat. Dopłaty mają charakter pieniężny i mogą być wnoszone w celu powiększenia majątku spółki lub pokrycia jej strat bilansowych. W wielu przypadkach to dopłaty są najodpowiedniejszym sposobem dostarczenia dodatkowego kapitału do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej wspólników (lub jedynego wspólnika).